Členské na sezónu 2009/20010 je možné platiť aj bezhotovostným prevodom na účet číslo: 

 182356373/0900 

Je nevyhnutné uviesť variabilný symbol (VS), aby bolo možné platbu bezpečne identifikovať. Jednotlivým členom klubu sú pridelené nasledovné variabilné symboly:

č.           Priezvisko           Meno                  1.polrok        2. polrok        VS          poznámka

1 Alexy Ján   35,00 €     35,00 € 101  
2 Alexy Pavol   35,00 €     35,00 € 102  
3 Bábiová Dominika   17,50 €     17,50 € 103 odklad do 12/09
4 Bábiová Barbara   17,50 €     17,50 € 104 odklad do 12/09
5 Baka Martin   17,50 €     17,50 € 105  
6 Belianska Sarah   17,50 €     17,50 € 106  
7 Bittner Jozef   35,00 €     35,00 € 107  
8 Brat Adam   17,50 €     17,50 € 108  
9 Brat Ladislav   35,00 €     35,00 € 109  
10 Cipro Ján   35,00 €     35,00 € 110  
11 Ciprová Alena   35,00 €     35,00 € 111  
12 Crkoň Jozef   35,00 €     35,00 € 112  
13 Cungel  Lukáš   35,00 €     35,00 € 113  
14 Cviková Valentína   17,50 €     17,50 € 114  
15 Červenka Milan   35,00 €     35,00 € 115  
16 Červenková Kristínka   17,50 €     17,50 € 116  
17 Dugovič Miloš   35,00 €     35,00 € 117  
18 Dugovič Samuel   35,00 €     35,00 € 118  
19 Gravina Patricio   17,50 €     17,50 € 119 odklad do 12/09
20 Habšuda Peter   17,50 €     17,50 € 120  
21 Hagarová Natália   17,50 €     17,50 € 121  
22 Hrašna Marek   17,50 €     17,50 € 122  
23 Jakubec  Dávid   17,50 €     17,50 € 123  
24 Jalovecká Alexandra   17,50 €     17,50 € 124  
25 Jalovecký Marek   17,50 €     17,50 € 125 odklad do 12/09
26 Jaššo Branislav   35,00 €     35,00 € 126  
27 Jurčík Ján   35,00 €     35,00 € 127  
28 Klamo Peter   35,00 €     35,00 € 128  
29 Klúčiková Martina   17,50 €     17,50 € 129  
30 Kostrian Matúš   17,50 €     17,50 € 130  
31 Košický Eduard   35,00 €     35,00 € 131  
32 Krebs Martin   17,50 €     17,50 € 132 odklad do 12/09
33 Krebs Jakub   17,50 €     17,50 € 133 odklad do 12/09
34 Križanovič Kristián   35,00 €     35,00 € 134  
35 Križanovič Vojtech   35,00 €     35,00 € 135  
36 Liptáková  Nikoleta   17,50 €     17,50 € 136 odklad do 12/09
37 Lukáčik Martin   17,50 €     17,50 € 137  
38 Lukáčik Patrik   17,50 €     17,50 € 138  
39 Marton Matej   17,50 €     17,50 € 139  
40 Nagy Richard   35,00 €     35,00 € 140  
41 Navratková Viktória   17,50 €     17,50 € 141 odklad do 12/09
42 Oravec Michal   35,00 €     35,00 € 142  
43 Pál Peter   35,00 €     35,00 € 143  
44 Petrovič Martin     1,00 €       1,00 € 144  
45 Petrovič Michal   35,00 €     35,00 € 145  
46 Pícha Emil   35,00 €     35,00 € 146  
47 Pícha Vojtech   35,00 €     35,00 € 147  
48 Polák Juraj   17,50 €     17,50 € 148  
49 Prievozník Igor   35,00 €     35,00 € 149  
50 Príkazský Peter   35,00 €     35,00 € 150  
51 Sklenár  Ľubomír   35,00 €     35,00 € 151  
52 Sklenár  Matúš   17,50 €     17,50 € 152  
53 Smolka Andrej   35,00 €     35,00 € 153  
54 Svetlák Patrik   35,00 €     35,00 € 154  
55 Šikula Marek   35,00 €     35,00 € 155  
56 Širjov Jakub   17,50 €     17,50 € 156  
57 Širjov Pavel   35,00 €     35,00 € 157  
58 Šmahovský Peter   35,00 €     35,00 € 158  
59 Švec Lukáš   35,00 €     35,00 € 159  
60 Trnovcová Ema   17,50 €     17,50 € 160 odklad do 12/09
61 Turza Štefan   35,00 €     35,00 € 161  
62 Uherko Jakub   35,00 €     35,00 € 162  
63 Válek Lukáš   17,50 €     17,50 € 163  
64 Valka Peter   35,00 €     35,00 € 164  
65 Velich Ladislav   35,00 €     35,00 € 165  
66 Velich Tomáš   17,50 €     17,50 € 166  
67 Vitáloš st. Jaroslav   35,00 €     35,00 € 167  
68 Zaťko Martin   35,00 €     35,00 € 168  
69 Zemka Filip   17,50 €     17,50 € 169 odklad do 12/09
70 Žigo Martin   17,50 €     17,50 € 170