Kontakty

Občianské združenie

Stolnotenisový klub Pezinok ZŠ na bielenisku 2

902 01 Pezinok

IČO: 30849675

Kontaktné osoby:

Doc.Ing.Pavol Alexy CSc.    tel: 0903 461 734    E-mail: : pavol.alexy@stuba.sk          

http://www.chtf.stuba.sk/~alexy