Správna rada 

    Stolnotenisový klub organizačne riadia volené orgány Občianskeho združenia Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok.

    Pre ročník 2006/2007 je zloženie riadiacich orgánov združenia zvolených valným zhromaždením zo dňa 12.9.2006  nasledovné :

Kontakty

 

späť na hlavnú stránku