Organizácia turnajov detí a mládeže

 

 Zoznam detí podľa vekových kategórií

 

 Prihlasovanie na turnaje 2009/2010

      (rozpis turnajov, rozpis prihlásených detí do áut)

 

 Zoznam prihlásených na sústredenie 4.-7.1.2010

 

  Nominácia na MK BA družstiev SŽ a DOR

 

 

  Prihlásení na návštevu TOP 10 Európy v     Topoľčanoch